Mẹ dặn con gái Quảng Trị

  Người Quảng Trị tấm lòng luôn rộng mở. Tiếng nặng nề nhưng bụng dạ nhẹ tênh

  Học xong rồi về quê mình mà ở
  Lấy thằng chồng đẻ cháu mẹ bồng cho
  Trai quê mình đứa nào cũng hay ho
  Mới lớn mà đã lên rừng xuống biển
  Giỏi học hành sớm tối biết lo toan
  Tính hiền lành mần mạn cũng siêng năng
  Thương cái con việc vàn đều lo lắng
  Nỏ cúi lòn luôn cương trực thẳng thắn
   
  Học xong rồi nghe lời mẹ về đây
  Đừng như O lấy chồng nơi xa lắc
  Đã lâu rồi răng nỏ chộ tăm hơi
  Đi làm dâu nơi đất khách quê người
  Khác cách ăn khác cả lời khó sống
  Trai quê miềng nói năng tuy hơi bốn
  Nhưng thiệt thà lại được cái thủy chung
  Như cha mi với mẹ đã sống cùng
  Mấy chục năm chưa khi nào nạt nộ
  Mẹ bực tức cha mi thường phỉn thổ
  Chưa một lần than thở cái điều chi

  Nhớ chưa con nghe mẹ hãy về đi
  Ai cũng được miễn là trai Quảng Trị
  Dù nông thôn hay là người thành thị
  Con ưng là cha mẹ gả đi luôn
  Để mỗi khi hễ có chuyện vui buồn
  Người cùng quê mình dễ bề thông cảm
  Dân quê mình trai cũng tài gái đảm
  Sống thiệt thà mà bản lĩnh thua ai

  Nhớ nghe con đừng làm dâu ở ngoài
  Về với mẹ trai nơi mình nỏ thiếu
  Tiếng Trung Nam mẹ nghe răng nỏ hiểu
  Cứ zề zìa nghe mà dột lỗ tai

  Nhớ nghe con đừng lấy chồng đàng ngoài
  Trai miền Bắc miệng mồm nghe dẻo quẹo
  Nhưng rọt rà sâu cạn biết mô con
  Lấy chồng xa rồi cách trở núi non
  Có chuyện chi mần răng về cho kịp
  Nuôi con khôn rồi con đi biền biệt
  Mẹ ở nhà nhớ đứt ruột bầm gan
  Dù người ta có lắm bạc nhiều vàng
  Vẫn không đâu bằng quê mình con nợ
   
  Người Quảng Trị tấm lòng luôn rộng mở
  Tiếng nặng nề nhưng bụng dạ nhẹ tênh
  Chẳng ngọt ngào như họ cứ em anh
  Nhưng tình thương thì vô bờ vô bến
  Trai Quảng Trị những con người trìu mến
  Mẹ nghiệm rồi không có chỗ mô hơn
  Con học xong rồi về lại quê hương
  Đừng tham ngãi bỏ mất vàng con nợ
   
  Sống xa quê một điều con nên nhớ
  Cứ tìm người Quảng Trị để mà ưng
  Ai ngọt ngon phỉn thổ con cũng đừng
  Học cho xong rồi về đây với Mẹ.

   

  create

  Ảnh: Thùy An / Thơ: (sưu tầm)