Quảng Trị giảm 16 xã, dư gần 500 cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính

  HĐND tỉnh Quảng Trị vừa thông qua “Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, huyện giai đoạn 2019-2021”.

  Loading...

  Đề án tiến hành sắp xếp 24 đơn vị hành chính cấp xã (23 xã và 1 thị trấn) thành 16 đơn vị hành chính mới. Trong đó 22 xã có diện tích tự nhiên và dân số chưa đạt 50% theo quy định và 1 xã thực hiện sắp xếp theo diện khuyến khích.

  Tại huyện Hải Lăng, sáp nhập xã Hải Thọ với TT. Hải Lăng thành TT. Diên Sanh; xã Hải Hòa và Hải Tân thành xã Hải Phong; xã Hải Xuân và Hải Vĩnh thành xã Hải Hưng; xã Hải Thiện và Hải Thành thành xã Hải Định.

  Tại huyện Triệu Phong, sáp nhập xã Triệu Thành và Triệu Đông thành xã Triệu Thành.

  Tại huyện Hướng Hóa, sáp nhập xã A Túc và A Xing thành xã Lìa.

  Tại huyện Gio Linh, sáp nhập xã Vĩnh Trường và Linh Thượng thành xã Linh Trường; xã Gio Hòa và Gio Sơn thành xã Gio Sơn; xã Gio Bình và Gio Phong thành xã Phong Bình; nhập hai thôn Nhĩ Trung và Nhĩ Hạ thuộc xã Gio Thành vào xã Gio Hải thành xã Gio Hải, nhập thôn Tân Minh thuộc xã Gio Thành vào xã Gio Mai thành xã Gio Mai.

  Huyện Hải Lăng (Quảng Trị) là một trong những địa phương có nhiều xã được sáp nhập.

  Huyện Hải Lăng (Quảng Trị) là một trong những địa phương có nhiều xã được sáp nhập.

  Tại huyện Vĩnh Linh, xã Vĩnh Tân và TT. Cửa Tùng sáp nhập thành TT. Cửa Tùng; xã Vĩnh Kim và Vĩnh Thạch sáp nhập thành xã Kim Thạch; xã Vĩnh Trung và Vĩnh Nam sáp nhập thành xã Trung Nam; xã Vĩnh Hiền và Vĩnh Thành sáp nhập thành xã Hiền Thành.

  Như vậy sau sắp xếp, toàn tỉnh Quảng Trị có 125 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 16 đơn vị.

  Đối với công tác cán bộ, sau sáp nhập có 258 cán bộ, công chức và 227 người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện dôi dư.

  Để giải quyết số cán bộ dôi dư, phương án sắp xếp được xây dựng theo hướng bố trí riêng chức danh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đối với 5 người; bố trí thêm các chức danh chủ chốt như Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND xã đối với 18 người; thời gian giảm dần là 5 năm.

  Bên cạnh đó, tiếp nhận cán bộ vào công chức để bố trí tại các xã, thị trấn với 48 người; tuyển dụng cán bộ vào công chức cấp huyện 5 người; điều động 40 công chức đến các xã, thị trấn khác trên địa bàn; tiếp tục bố trí, sắp xếp công việc tại các đơn vị hành chính mới với 73 người và giảm dần trong thời gian 5 năm; thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ thôi việc đối với 69 người, trong đó nghỉ hưu trước tuổi 53 người, nghỉ thôi việc ngay 16 người.

  Ngoài ra, thực hiện cho nghỉ việc đối với người hoạt đông không chuyên trách cấp xã do dôi dư.

  Hiện nay tỉnh Quảng Trị đang tích cực hoàn thành các thủ tục cần thiết trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã.
   

  create

  Công Điền / nongnghiep.vn