Hải Lăng đồng ý chủ trương sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 

  Ngày 27/8/2019 Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng đã ban hành Nghị quyết về việc tán thành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019-2021

   

      

  create

  Pv / Tin nhanh Online