Sở GD&ĐT Quảng Trị phát hiện hàng loạt khoản thu đầu năm học sai quy định

  Sở GD&ĐT Quảng Trị vừa có kết luận thanh tra số 1819/ KL-SGDĐT về việc thực hiện các khoản thu đầu năm học và việc sử dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường tại một số đơn vị.

  Sở GD&ĐT đã tiến hành thanh tra 11 trường trên tổng số 404 trường từ cấp học mầm non cho đến THPT ở các địa bàn: Đông Hà, Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng và Hướng Hóa, trong đó có cả những đơn vị mà báo GD&TĐ đã có bài phản ánh, như trường mầm non Tuổi Hoa (Đông Hà), trường mầm non Họa Mi (Cam Lộ), trường mầm non Tân Lập (Hướng Hóa), trường THCS thị trấn Gio Linh, trường THPT Hải Lăng...

  Những vi phạm phổ biến được phát hiện qua thanh tra như: một số khoản thu không đúng quy định, trường thu tiền quỹ cho hội phụ huynh cũng là sai, triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở vật, chất, kế hoạch vận động tài trợ khi chưa được cấp trên phê duyệt, xây dựng dự toán chi chưa hợp lý, quỹ phụ huynh một số lớp còn cao so với mặt bằng chung...

  Cụ thể như ở trường mầm non Tân Lập (Hướng Hóa) thu tiền phục vụ bán trú mỗi cháu 120.000 đồng, cháu mới nhập học 200.000 đồng mà khoản thu này hội phụ huynh lập dự toán là không đúng quy định mà lẽ ra nhà trường phải xây dựng dự toán cụ thể; hay quỹ hội phụ trường thu 100.000 đồng/em mà hội phụ huynh nhờ trường thu cũng không đúng quy định.

  Tương tự, quỹ phụ huynh lớp thu 100.000 đồng/em là không đúng quy định, việc thu tiền xã hội hóa 150.000 đồng/em trong khi trường chưa xây dựng kế hoạch vận động tài trợ nhưng lại tiếp nhận tài trợ cũng là việc làm không đúng quy định. Các khoản thu trang trí 50.000 đồng/em, đồ chơi, đồ dùng 100.000 đồng/em, khám sức khỏe 40.000 đồng/em, sổ theo dõi sức khỏe 12.000 đồng/em, ca trưa: 50.000 đồng/em, dụng cụ vệ sinh 90.000 đồng/em... đều là việc thu tiền sai quy định.

  Tại trường mầm non Tuổi Hoa (Đông Hà), nhà trường thu tiền xây dựng bán trú mới 300.000 đồng/em trong khi kế hoạch chưa được phòng GD Đông Hà phê duyệt là việc làm sai quy định. Việc trường thu tiền xã hội hóa 150.000 đồng/em khi chưa được cấp trên phê duyệt mà 7/9 lớp đã thu những khoản tiền này là sai quy định.

  Còn tại Trường THCS Trần Hưng Đạo (Đông Hà), kết quả thanh tra phát hiện việc thu tiền quỹ phụ huynh lớp từ 200.000-500.000 đồng/em là sai quy định. Còn ở tại trường THCS thị trấn Gio Linh, nhà trường tiến hành thu tiền quỹ hội phụ huynh lớp 70.000-100.000 đồng/em trong khi còn đang xây dựng dự toán chi mà đã triển khai thu. Còn quỹ hội phụ huynh của trường thu 70.000 đồng/em tuy đã xây dựng dự toán chi, nhưng nhiều nội dung chi chưa hợp lý và hội phụ huynh nhờ trường thu cũng là việc làm không đúng quy định.

  Được biết, trường này còn thu quỹ lớp 100.000 đồng/em, nhưng đến thời điểm kiểm tra mới chỉ có dự chi của 10/24 lớp và thu khoản này cũng không đúng quy định. Quỹ học sinh giỏi thu 100.000 đồng/em cũng không đúng quy định và nhiều phụ huynh cũng đã có ý kiến. Hiện trường đã trả lại khoản này cho phụ huynh.

  Tại trường THPT Hải Lăng, nhà trường tiến hành thu tiền giấy thi, giấy kiểm tra 70.000 đồng/em, tiền vệ sinh, nước uống 90.000 đồng/em dù đã có dự toán chi nhưng chưa chi tiết, nhiều nội dung chưa phù hợp; thu quỹ Đoàn 60.000 đồng/em là việc làm sai quy định; tiền xã hội hóa thu 200.000-500.000 đồng/em cũng là việc làm sai quy định...

  Với những hiện tượng nêu trên, Kết luận Thanh tra của Sở GD&ĐT Quảng Trị đã yêu cầu các trường chấp hành nghiêm túc công văn 1052 ra ngày 18/3/2019 về việc chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020 của Bộ GD&ĐT, công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị về các khoản thu nộp đầu năm học; bảo đảm thu đúng, chi đủ; xây dựng dự toán chi tiết, cụ thể đối với tất cả các khoản thu.

  Bản kết luận thanh tra cũng yêu cầu các trường phải trả lại các khoản thu không đúng quy định cho phụ huynh đồng thời tổ chức họp, kiểm điểm trách nhiệm hiệu trưởng để xảy ra sai phạm trong việc thực hiện các khoản thu đầu năm học, báo cáo về cơ sở quản lý trực tiếp và Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thông qua thanh tra sở trước ngày 15/11/2019.
   

  create

  Phạm Xuân Dũng / giaoducthoidai.vn